Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Bát Tiên Đạo – Saint Legend

Bát Tiên Đạo – Saint Legend

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 83

Nguồn:

Lượt xem: 2015

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Bát Tiên Đạo – Saint Legend

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa {#undefined}.
Sự mê tìn dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người không còn tin vào cõi trên nữa.

Bát Tiên Đạo - Saint Legend - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: thần thoại trung hoa truyện tranh

Danh sách chương Bát Tiên Đạo – Saint Legend

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 83 23/08/2016 12
2 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 82 21/08/2016 17
3 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 81: 21/08/2016 24
4 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 80: 21/08/2016 16
5 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 79: 21/08/2016 16
6 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 78: 21/08/2016 17
7 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 77: 21/08/2016 24
8 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 76: 21/08/2016 26
9 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 75: 21/08/2016 27
10 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 74: 21/08/2016 25
11 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 73: 21/08/2016 27
12 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 72: 21/08/2016 29
13 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 71: 21/08/2016 24
14 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 70: 21/08/2016 15
15 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 69: 21/08/2016 27
16 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 68: 21/08/2016 17
17 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 67: 21/08/2016 24
18 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 66: 21/08/2016 25
19 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 65: 21/08/2016 24
20 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 64: 21/08/2016 29
21 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 63: 21/08/2016 16
22 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 62: 21/08/2016 16
23 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 61: 21/08/2016 15
24 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 60: 21/08/2016 25
25 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 59: 21/08/2016 15
26 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 58: 21/08/2016 14
27 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 57: 21/08/2016 15
28 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 56: 21/08/2016 28
29 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 55: 21/08/2016 17
30 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 54: 21/08/2016 26
31 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 53: 21/08/2016 26
32 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 52: 21/08/2016 30
33 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 51: 21/08/2016 24
34 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 50: 21/08/2016 13
35 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 49: 21/08/2016 24
36 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 48: 21/08/2016 17
37 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 47: 21/08/2016 23
38 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 46: 21/08/2016 15
39 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 45: 21/08/2016 25
40 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 44: 21/08/2016 26
41 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 43: 21/08/2016 24
42 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 42: 21/08/2016 18
43 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 41: 21/08/2016 16
44 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 40: 21/08/2016 26
45 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 39: 21/08/2016 26
46 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 38: 21/08/2016 27
47 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 37: 21/08/2016 25
48 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 36: 21/08/2016 24
49 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 35: 21/08/2016 15
50 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 34: 21/08/2016 25
51 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 33: 21/08/2016 26
52 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 32: 21/08/2016 26
53 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 31: 21/08/2016 25
54 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 30: 21/08/2016 25
55 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 29: 21/08/2016 16
56 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 28: 21/08/2016 25
57 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 27: 21/08/2016 20
58 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 26: 21/08/2016 15
59 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 25: 21/08/2016 18
60 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 24: 21/08/2016 23
61 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 23: 21/08/2016 17
62 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 22: 21/08/2016 16
63 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 21: 21/08/2016 27
64 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 20: 21/08/2016 26
65 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 19: 21/08/2016 24
66 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 18: 21/08/2016 27
67 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 17: 21/08/2016 17
68 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 16: 21/08/2016 16
69 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 15: 21/08/2016 20
70 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 14: 21/08/2016 25
71 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 13: 21/08/2016 26
72 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 12: 21/08/2016 26
73 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 11: 21/08/2016 16
74 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 10: 21/08/2016 25
75 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 9: 21/08/2016 26
76 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 8: 21/08/2016 26
77 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 7: 21/08/2016 29
78 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 6: 21/08/2016 28
79 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 5: 21/08/2016 26
80 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 4: 21/08/2016 28
81 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 3: 21/08/2016 22
82 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 2: 21/08/2016 21
83 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 1: 21/08/2016 39
84 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 0: 21/08/2016 40
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan