Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Bát Tiên Đạo – Saint Legend

Bát Tiên Đạo – Saint Legend

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 83

Nguồn:

Lượt xem: 2415

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Bát Tiên Đạo – Saint Legend

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa {#undefined}.
Sự mê tìn dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người không còn tin vào cõi trên nữa.

Bát Tiên Đạo - Saint Legend - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: thần thoại trung hoa truyện tranh

Danh sách chương Bát Tiên Đạo – Saint Legend

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 83 23/08/2016 15
2 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 82 21/08/2016 20
3 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 81: 21/08/2016 30
4 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 80: 21/08/2016 20
5 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 79: 21/08/2016 21
6 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 78: 21/08/2016 22
7 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 77: 21/08/2016 27
8 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 76: 21/08/2016 33
9 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 75: 21/08/2016 29
10 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 74: 21/08/2016 30
11 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 73: 21/08/2016 29
12 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 72: 21/08/2016 35
13 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 71: 21/08/2016 29
14 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 70: 21/08/2016 19
15 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 69: 21/08/2016 30
16 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 68: 21/08/2016 19
17 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 67: 21/08/2016 28
18 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 66: 21/08/2016 28
19 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 65: 21/08/2016 28
20 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 64: 21/08/2016 32
21 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 63: 21/08/2016 23
22 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 62: 21/08/2016 19
23 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 61: 21/08/2016 19
24 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 60: 21/08/2016 28
25 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 59: 21/08/2016 19
26 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 58: 21/08/2016 19
27 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 57: 21/08/2016 18
28 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 56: 21/08/2016 31
29 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 55: 21/08/2016 22
30 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 54: 21/08/2016 30
31 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 53: 21/08/2016 30
32 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 52: 21/08/2016 32
33 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 51: 21/08/2016 29
34 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 50: 21/08/2016 16
35 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 49: 21/08/2016 27
36 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 48: 21/08/2016 22
37 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 47: 21/08/2016 30
38 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 46: 21/08/2016 20
39 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 45: 21/08/2016 30
40 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 44: 21/08/2016 31
41 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 43: 21/08/2016 29
42 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 42: 21/08/2016 22
43 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 41: 21/08/2016 19
44 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 40: 21/08/2016 32
45 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 39: 21/08/2016 32
46 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 38: 21/08/2016 32
47 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 37: 21/08/2016 31
48 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 36: 21/08/2016 29
49 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 35: 21/08/2016 20
50 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 34: 21/08/2016 28
51 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 33: 21/08/2016 30
52 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 32: 21/08/2016 31
53 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 31: 21/08/2016 30
54 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 30: 21/08/2016 30
55 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 29: 21/08/2016 19
56 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 28: 21/08/2016 30
57 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 27: 21/08/2016 25
58 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 26: 21/08/2016 20
59 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 25: 21/08/2016 21
60 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 24: 21/08/2016 29
61 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 23: 21/08/2016 21
62 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 22: 21/08/2016 20
63 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 21: 21/08/2016 29
64 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 20: 21/08/2016 30
65 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 19: 21/08/2016 28
66 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 18: 21/08/2016 30
67 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 17: 21/08/2016 21
68 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 16: 21/08/2016 20
69 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 15: 21/08/2016 22
70 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 14: 21/08/2016 27
71 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 13: 21/08/2016 30
72 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 12: 21/08/2016 34
73 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 11: 21/08/2016 20
74 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 10: 21/08/2016 28
75 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 9: 21/08/2016 32
76 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 8: 21/08/2016 30
77 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 7: 21/08/2016 38
78 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 6: 21/08/2016 34
79 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 5: 21/08/2016 32
80 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 4: 21/08/2016 35
81 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 3: 21/08/2016 27
82 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 2: 21/08/2016 26
83 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 1: 21/08/2016 43
84 Bát Tiên Đạo – Saint Legend Chap 0: 21/08/2016 44
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan