Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Baki – Son Of Ogre

Baki – Son Of Ogre

Tác giả:

Thể loại: Action , Martial Arts , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 255

Nguồn:

Lượt xem: 7209

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Baki – Son Of Ogre

nói chung là đập nhau ầm ầm đó

Baki - Son Of Ogre - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: tác giả itagaki keisuke

Danh sách chương Baki – Son Of Ogre

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Baki – Son Of Ogre Chap 255: 06/08/2016 49
2 Baki – Son Of Ogre Chap 254: 06/08/2016 40
3 Baki – Son Of Ogre Chap 253: 06/08/2016 38
4 Baki – Son Of Ogre Chap 252: 06/08/2016 31
5 Baki – Son Of Ogre Chap 251: 06/08/2016 36
6 Baki – Son Of Ogre Chap 250: 06/08/2016 37
7 Baki – Son Of Ogre Chap 248: 06/08/2016 43
8 Baki – Son Of Ogre Chap 247: 06/08/2016 36
9 Baki – Son Of Ogre Chap 246: 06/08/2016 41
10 Baki – Son Of Ogre Chap 245: 06/08/2016 46
11 Baki – Son Of Ogre Chap 244: 06/08/2016 38
12 Baki – Son Of Ogre Chap 243: 06/08/2016 33
13 Baki – Son Of Ogre Chap 242: 06/08/2016 31
14 Baki – Son Of Ogre Chap 241: 06/08/2016 37
15 Baki – Son Of Ogre Chap 240: 06/08/2016 36
16 Baki – Son Of Ogre Chap 239: 06/08/2016 31
17 Baki – Son Of Ogre Chap 237: 06/08/2016 36
18 Baki – Son Of Ogre Chap 236: 06/08/2016 31
19 Baki – Son Of Ogre Chap 235: 06/08/2016 37
20 Baki – Son Of Ogre Chap 234: 06/08/2016 27
21 Baki – Son Of Ogre Chap 233: 06/08/2016 37
22 Baki – Son Of Ogre Chap 232: 06/08/2016 31
23 Baki – Son Of Ogre Chap 231: 06/08/2016 27
24 Baki – Son Of Ogre Chap 230: 06/08/2016 37
25 Baki – Son Of Ogre Chap 229: 06/08/2016 26
26 Baki – Son Of Ogre Chap 228: 06/08/2016 27
27 Baki – Son Of Ogre Chap 227: 06/08/2016 35
28 Baki – Son Of Ogre Chap 226: 06/08/2016 21
29 Baki – Son Of Ogre Chap 225: 06/08/2016 22
30 Baki – Son Of Ogre Chap 224: 06/08/2016 27
31 Baki – Son Of Ogre Chap 223: 06/08/2016 23
32 Baki – Son Of Ogre Chap 222: 06/08/2016 26
33 Baki – Son Of Ogre Chap 221: 06/08/2016 24
34 Baki – Son Of Ogre Chap 220: 06/08/2016 27
35 Baki – Son Of Ogre Chap 219: 06/08/2016 25
36 Baki – Son Of Ogre Chap 218: 06/08/2016 24
37 Baki – Son Of Ogre Chap 217: 06/08/2016 28
38 Baki – Son Of Ogre Chap 216: 06/08/2016 27
39 Baki – Son Of Ogre Chap 215: 06/08/2016 29
40 Baki – Son Of Ogre Chap 214: 06/08/2016 28
41 Baki – Son Of Ogre Chap 213: 06/08/2016 26
42 Baki – Son Of Ogre Chap 212: 06/08/2016 27
43 Baki – Son Of Ogre Chap 211: 06/08/2016 27
44 Baki – Son Of Ogre Chap 210: 06/08/2016 32
45 Baki – Son Of Ogre Chap 209: 06/08/2016 27
46 Baki – Son Of Ogre Chap 208: 06/08/2016 27
47 Baki – Son Of Ogre Chap 207: 06/08/2016 28
48 Baki – Son Of Ogre Chap 206: 06/08/2016 33
49 Baki – Son Of Ogre Chap 205: 06/08/2016 34
50 Baki – Son Of Ogre Chap 204: 06/08/2016 33
51 Baki – Son Of Ogre Chap 203: 06/08/2016 30
52 Baki – Son Of Ogre Chap 202: 06/08/2016 33
53 Baki – Son Of Ogre Chap 201: 06/08/2016 27
54 Baki – Son Of Ogre Chap 200: 06/08/2016 32
55 Baki – Son Of Ogre Chap 199: 06/08/2016 30
56 Baki – Son Of Ogre Chap 198: 06/08/2016 31
57 Baki – Son Of Ogre Chap 197: 06/08/2016 25
58 Baki – Son Of Ogre Chap 196: 06/08/2016 37
59 Baki – Son Of Ogre Chap 195: 06/08/2016 25
60 Baki – Son Of Ogre Chap 194: 06/08/2016 23
61 Baki – Son Of Ogre Chap 193: 06/08/2016 24
62 Baki – Son Of Ogre Chap 192: 06/08/2016 28
63 Baki – Son Of Ogre Chap 191: 06/08/2016 29
64 Baki – Son Of Ogre Chap 190: 06/08/2016 27
65 Baki – Son Of Ogre Chap 189: 06/08/2016 26
66 Baki – Son Of Ogre Chap 188: 06/08/2016 32
67 Baki – Son Of Ogre Chap 187: 06/08/2016 24
68 Baki – Son Of Ogre Chap 186: 06/08/2016 26
69 Baki – Son Of Ogre Chap 185: 06/08/2016 29
70 Baki – Son Of Ogre Chap 184: 06/08/2016 27
71 Baki – Son Of Ogre Chap 183: 06/08/2016 26
72 Baki – Son Of Ogre Chap 182: 06/08/2016 24
73 Baki – Son Of Ogre Chap 181: 06/08/2016 28
74 Baki – Son Of Ogre Chap 180: 06/08/2016 29
75 Baki – Son Of Ogre Chap 179: 06/08/2016 23
76 Baki – Son Of Ogre Chap 178: 06/08/2016 31
77 Baki – Son Of Ogre Chap 177: 06/08/2016 28
78 Baki – Son Of Ogre Chap 176: 06/08/2016 28
79 Baki – Son Of Ogre Chap 175: 06/08/2016 27
80 Baki – Son Of Ogre Chap 174: 06/08/2016 31
81 Baki – Son Of Ogre Chap 173: 06/08/2016 32
82 Baki – Son Of Ogre Chap 172: 06/08/2016 28
83 Baki – Son Of Ogre Chap 171: 06/08/2016 27
84 Baki – Son Of Ogre Chap 170: 06/08/2016 27
85 Baki – Son Of Ogre Chap 169: 06/08/2016 34
86 Baki – Son Of Ogre Chap 168: 06/08/2016 30
87 Baki – Son Of Ogre Chap 167: 06/08/2016 38
88 Baki – Son Of Ogre Chap 166: 06/08/2016 27
89 Baki – Son Of Ogre Chap 165: 06/08/2016 29
90 Baki – Son Of Ogre Chap 164: 06/08/2016 28
91 Baki – Son Of Ogre Chap 163: 06/08/2016 31
92 Baki – Son Of Ogre Chap 162: 06/08/2016 31
93 Baki – Son Of Ogre Chap 161: 06/08/2016 36
94 Baki – Son Of Ogre Chap 160: 06/08/2016 31
95 Baki – Son Of Ogre Chap 159: 06/08/2016 27
96 Baki – Son Of Ogre Chap 158: 06/08/2016 31
97 Baki – Son Of Ogre Chap 157: 06/08/2016 30
98 Baki – Son Of Ogre Chap 156: 06/08/2016 32
99 Baki – Son Of Ogre Chap 155: 06/08/2016 29
100 Baki – Son Of Ogre Chap 154: 06/08/2016 33
101 Baki – Son Of Ogre Chap 153: 06/08/2016 29
102 Baki – Son Of Ogre Chap 152: 06/08/2016 36
103 Baki – Son Of Ogre Chap 151: 06/08/2016 37
104 Baki – Son Of Ogre Chap 150: 06/08/2016 34
105 Baki – Son Of Ogre Chap 149: 06/08/2016 36
106 Baki – Son Of Ogre Chap 148: 06/08/2016 28
107 Baki – Son Of Ogre Chap 147: 06/08/2016 27
108 Baki – Son Of Ogre Chap 146: 06/08/2016 30
109 Baki – Son Of Ogre Chap 145: 06/08/2016 41
110 Baki – Son Of Ogre Chap 144: 06/08/2016 29
111 Baki – Son Of Ogre Chap 143: 06/08/2016 37
112 Baki – Son Of Ogre Chap 142: 06/08/2016 30
113 Baki – Son Of Ogre Chap 141: 06/08/2016 37
114 Baki – Son Of Ogre Chap 140: 06/08/2016 41
115 Baki – Son Of Ogre Chap 139: 06/08/2016 34
116 Baki – Son Of Ogre Chap 138: 06/08/2016 33
117 Baki – Son Of Ogre Chap 137: 06/08/2016 32
118 Baki – Son Of Ogre Chap 136: 06/08/2016 34
119 Baki – Son Of Ogre Chap 135: 06/08/2016 37
120 Baki – Son Of Ogre Chap 134: 06/08/2016 34
121 Baki – Son Of Ogre Chap 133: 06/08/2016 34
122 Baki – Son Of Ogre Chap 132: 06/08/2016 32
123 Baki – Son Of Ogre Chap 131: 06/08/2016 36
124 Baki – Son Of Ogre Chap 130: 06/08/2016 40
125 Baki – Son Of Ogre Chap 129: 06/08/2016 34
126 Baki – Son Of Ogre Chap 128: 06/08/2016 34
127 Baki – Son Of Ogre Chap 127: 06/08/2016 32
128 Baki – Son Of Ogre Chap 126: 06/08/2016 32
129 Baki – Son Of Ogre Chap 125: 06/08/2016 35
130 Baki – Son Of Ogre Chap 124: 06/08/2016 25
131 Baki – Son Of Ogre Chap 123: 06/08/2016 25
132 Baki – Son Of Ogre Chap 122: 06/08/2016 24
133 Baki – Son Of Ogre Chap 121: 06/08/2016 24
134 Baki – Son Of Ogre Chap 120: 06/08/2016 33
135 Baki – Son Of Ogre Chap 119: 06/08/2016 30
136 Baki – Son Of Ogre Chap 118: 06/08/2016 21
137 Baki – Son Of Ogre Chap 117: 06/08/2016 21
138 Baki – Son Of Ogre Chap 116: 06/08/2016 28
139 Baki – Son Of Ogre Chap 115: 06/08/2016 22
140 Baki – Son Of Ogre Chap 114: 06/08/2016 25
141 Baki – Son Of Ogre Chap 113: 06/08/2016 19
142 Baki – Son Of Ogre Chap 112: 06/08/2016 21
143 Baki – Son Of Ogre Chap 111: 06/08/2016 21
144 Baki – Son Of Ogre Chap 110: 06/08/2016 20
145 Baki – Son Of Ogre Chap 109: 06/08/2016 22
146 Baki – Son Of Ogre Chap 108: 06/08/2016 19
147 Baki – Son Of Ogre Chap 107: 06/08/2016 20
148 Baki – Son Of Ogre Chap 106: 06/08/2016 28
149 Baki – Son Of Ogre Chap 105: 06/08/2016 27
150 Baki – Son Of Ogre Chap 104: 06/08/2016 22
151 Baki – Son Of Ogre Chap 103: 06/08/2016 29
152 Baki – Son Of Ogre Chap 102: 06/08/2016 24
153 Baki – Son Of Ogre Chap 101: 06/08/2016 21
154 Baki – Son Of Ogre Chap 100: 06/08/2016 27
155 Baki – Son Of Ogre Chap 99: 06/08/2016 22
156 Baki – Son Of Ogre Chap 98: 06/08/2016 23
157 Baki – Son Of Ogre Chap 97: 06/08/2016 22
158 Baki – Son Of Ogre Chap 96: 06/08/2016 28
159 Baki – Son Of Ogre Chap 95: 06/08/2016 23
160 Baki – Son Of Ogre Chap 94: 06/08/2016 24
161 Baki – Son Of Ogre Chap 93: 06/08/2016 22
162 Baki – Son Of Ogre Chap 92: 06/08/2016 29
163 Baki – Son Of Ogre Chap 91: 06/08/2016 33
164 Baki – Son Of Ogre Chap 90: 06/08/2016 34
165 Baki – Son Of Ogre Chap 89: 06/08/2016 33
166 Baki – Son Of Ogre Chap 88: 06/08/2016 33
167 Baki – Son Of Ogre Chap 87: 06/08/2016 30
168 Baki – Son Of Ogre Chap 86: 06/08/2016 35
169 Baki – Son Of Ogre Chap 85: 06/08/2016 26
170 Baki – Son Of Ogre Chap 84: 06/08/2016 21
171 Baki – Son Of Ogre Chap 83: 06/08/2016 27
172 Baki – Son Of Ogre Chap 82: 06/08/2016 30
173 Baki – Son Of Ogre Chap 81: 06/08/2016 27
174 Baki – Son Of Ogre Chap 80: 06/08/2016 31
175 Baki – Son Of Ogre Chap 79: 06/08/2016 22
176 Baki – Son Of Ogre Chap 78: 06/08/2016 26
177 Baki – Son Of Ogre Chap 77: 06/08/2016 23
178 Baki – Son Of Ogre Chap 76: 06/08/2016 34
179 Baki – Son Of Ogre Chap 75: 06/08/2016 23
180 Baki – Son Of Ogre Chap 74: 06/08/2016 25
181 Baki – Son Of Ogre Chap 73: 06/08/2016 26
182 Baki – Son Of Ogre Chap 72: 06/08/2016 24
183 Baki – Son Of Ogre Chap 070-071: 06/08/2016 20
184 Baki – Son Of Ogre Chap 066-69: 06/08/2016 23
185 Baki – Son Of Ogre Chap 061-065: 06/08/2016 24
186 Baki – Son Of Ogre Chap 60: 06/08/2016 32
187 Baki – Son Of Ogre Chap 59: 06/08/2016 22
188 Baki – Son Of Ogre Chap 58: 06/08/2016 29
189 Baki – Son Of Ogre Chap 57: 06/08/2016 27
190 Baki – Son Of Ogre Chap 56: 06/08/2016 23
191 Baki – Son Of Ogre Chap 55: 06/08/2016 23
192 Baki – Son Of Ogre Chap 54: 06/08/2016 25
193 Baki – Son Of Ogre Chap 53: 06/08/2016 25
194 Baki – Son Of Ogre Chap 52: 06/08/2016 23
195 Baki – Son Of Ogre Chap 51: 06/08/2016 20
196 Baki – Son Of Ogre Chap 50: 06/08/2016 18
197 Baki – Son Of Ogre Chap 49: 06/08/2016 18
198 Baki – Son Of Ogre Chap 48: 06/08/2016 24
199 Baki – Son Of Ogre Chap 47: 06/08/2016 21
200 Baki – Son Of Ogre Chap 46: 06/08/2016 21
201 Baki – Son Of Ogre Chap 45: 06/08/2016 21
202 Baki – Son Of Ogre Chap 44: 06/08/2016 22
203 Baki – Son Of Ogre Chap 43: 06/08/2016 26
204 Baki – Son Of Ogre Chap 42: 06/08/2016 24
205 Baki – Son Of Ogre Chap 41: 06/08/2016 21
206 Baki – Son Of Ogre Chap 40: 06/08/2016 24
207 Baki – Son Of Ogre Chap 39: 06/08/2016 26
208 Baki – Son Of Ogre Chap 38: 06/08/2016 24
209 Baki – Son Of Ogre Chap 37: 06/08/2016 23
210 Baki – Son Of Ogre Chap 36: 06/08/2016 23
211 Baki – Son Of Ogre Chap 35: 06/08/2016 26
212 Baki – Son Of Ogre Chap 34: 06/08/2016 21
213 Baki – Son Of Ogre Chap 33: 06/08/2016 24
214 Baki – Son Of Ogre Chap 32: 06/08/2016 27
215 Baki – Son Of Ogre Chap 31: 06/08/2016 27
216 Baki – Son Of Ogre Chap 30: 06/08/2016 26
217 Baki – Son Of Ogre Chap 29: 06/08/2016 21
218 Baki – Son Of Ogre Chap 28: 06/08/2016 27
219 Baki – Son Of Ogre Chap 27: 06/08/2016 22
220 Baki – Son Of Ogre Chap 26: 06/08/2016 23
221 Baki – Son Of Ogre Chap 25: 06/08/2016 23
222 Baki – Son Of Ogre Chap 24: 06/08/2016 23
223 Baki – Son Of Ogre Chap 23: 06/08/2016 30
224 Baki – Son Of Ogre Chap 22: 06/08/2016 21
225 Baki – Son Of Ogre Chap 21: 06/08/2016 21
226 Baki – Son Of Ogre Chap 20: 06/08/2016 25
227 Baki – Son Of Ogre Chap 19: 06/08/2016 23
228 Baki – Son Of Ogre Chap 18: 06/08/2016 23
229 Baki – Son Of Ogre Chap 17: 06/08/2016 20
230 Baki – Son Of Ogre Chap 16: 06/08/2016 19
231 Baki – Son Of Ogre Chap 15: 06/08/2016 25
232 Baki – Son Of Ogre Chap 14: 06/08/2016 31
233 Baki – Son Of Ogre Chap 13: 06/08/2016 22
234 Baki – Son Of Ogre Chap 12: 06/08/2016 24
235 Baki – Son Of Ogre Chap 11: 06/08/2016 28
236 Baki – Son Of Ogre Chap 10: 06/08/2016 23
237 Baki – Son Of Ogre Chap 9: 06/08/2016 28
238 Baki – Son Of Ogre Chap 8: 06/08/2016 27
239 Baki – Son Of Ogre Chap 7: 06/08/2016 38
240 Baki – Son Of Ogre Chap 6: 06/08/2016 32
241 Baki – Son Of Ogre Chap 5: 06/08/2016 28
242 Baki – Son Of Ogre Chap 4: 06/08/2016 26
243 Baki – Son Of Ogre Chap 3: 06/08/2016 34
244 Baki – Son Of Ogre Chap 2: 06/08/2016 39
245 Baki – Son Of Ogre Chap 1: 06/08/2016 54
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing