Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

B Gata H Kei

B Gata H Kei

Tác giả:

Thể loại: Anime , Comedy , Ecchi , Romance , School Life , Seinen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 171

Nguồn: , , ,

Lượt xem: 2720

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện B Gata H Kei

Yamada vừa bước vào cao trung, mục tiêu của cô là tìm được 100 người bạn tình, trong một lần shoping, cô ngã vào một chàng trai có khuôn mặt ngay thơ, ngay lập tức cô quyết định chàng trai đó sẽ là người đầu tiên của mình.

B Gata H Kei - TruyenTranhTop.Net

Tuy nhiên sau nhiều lần " hiếp " chàng trai đó bất thành cô vẫn mang hai chữ "gái tân" đến khi nào còn chưa biết được.

Bình luận Facebook

Danh sách chương B Gata H Kei

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 B Gata H Kei Chap 171: 12/09/2016 21
2 B Gata H Kei Chap 170: 12/09/2016 25
3 B Gata H Kei Chap 169: 12/09/2016 13
4 B Gata H Kei Chap 168: 12/09/2016 10
5 B Gata H Kei Chap 167: 12/09/2016 13
6 B Gata H Kei Chap 166: 12/09/2016 17
7 B Gata H Kei Chap 165: 12/09/2016 12
8 B Gata H Kei Chap 164: 12/09/2016 14
9 B Gata H Kei Chap 163: 12/09/2016 20
10 B Gata H Kei Chap 162: 12/09/2016 24
11 B Gata H Kei Chap 161: 12/09/2016 20
12 B Gata H Kei Chap 160: 12/09/2016 12
13 B Gata H Kei Chap 159: 12/09/2016 18
14 B Gata H Kei Chap 158: 12/09/2016 13
15 B Gata H Kei Chap 157: 12/09/2016 12
16 B Gata H Kei Chap 156: 12/09/2016 20
17 B Gata H Kei Chap 155: 12/09/2016 13
18 B Gata H Kei Chap 154: 12/09/2016 16
19 B Gata H Kei Chap 153: 12/09/2016 11
20 B Gata H Kei Chap 152: 12/09/2016 12
21 B Gata H Kei Chap 151: 12/09/2016 15
22 B Gata H Kei Chap 150: 12/09/2016 19
23 B Gata H Kei Chap 149: 12/09/2016 14
24 B Gata H Kei Chap 148: 12/09/2016 22
25 B Gata H Kei Chap 147: 12/09/2016 12
26 B Gata H Kei Chap 146: 12/09/2016 16
27 B Gata H Kei Chap 145: 12/09/2016 10
28 B Gata H Kei Chap 144: 12/09/2016 18
29 B Gata H Kei Chap 143: 12/09/2016 12
30 B Gata H Kei Chap 142: 12/09/2016 15
31 B Gata H Kei Chap 141.1: 12/09/2016 13
32 B Gata H Kei Chap 141: 12/09/2016 10
33 B Gata H Kei Chap 140: 12/09/2016 11
34 B Gata H Kei Chap 139: 12/09/2016 14
35 B Gata H Kei Chap 138: 12/09/2016 14
36 B Gata H Kei Chap 137: 12/09/2016 15
37 B Gata H Kei Chap 136: 12/09/2016 15
38 B Gata H Kei Chap 135: 12/09/2016 12
39 B Gata H Kei Chap 134: 12/09/2016 9
40 B Gata H Kei Chap 133: 12/09/2016 14
41 B Gata H Kei Chap 132: 12/09/2016 18
42 B Gata H Kei Chap 131: 12/09/2016 11
43 B Gata H Kei Chap 130: 12/09/2016 21
44 B Gata H Kei Chap 128: 12/09/2016 10
45 B Gata H Kei Chap 127: 12/09/2016 16
46 B Gata H Kei Chap 126: 12/09/2016 15
47 B Gata H Kei Chap 125: 12/09/2016 11
48 B Gata H Kei Chap 124: 12/09/2016 25
49 B Gata H Kei Chap 123: 12/09/2016 15
50 B Gata H Kei Chap 122: 12/09/2016 16
51 B Gata H Kei Chap 121: 12/09/2016 11
52 B Gata H Kei Chap 120: 12/09/2016 11
53 B Gata H Kei Chap 119: 12/09/2016 19
54 B Gata H Kei Chap 118: 12/09/2016 15
55 B Gata H Kei Chap 117: 12/09/2016 15
56 B Gata H Kei Chap 116: 12/09/2016 20
57 B Gata H Kei Chap 115: 12/09/2016 12
58 B Gata H Kei Chap 114: 12/09/2016 18
59 B Gata H Kei Chap 113: 12/09/2016 10
60 B Gata H Kei Chap 112: 12/09/2016 8
61 B Gata H Kei Chap 111: 12/09/2016 18
62 B Gata H Kei Chap 110: 12/09/2016 12
63 B Gata H Kei Chap 109: 12/09/2016 22
64 B Gata H Kei Chap 108: 12/09/2016 16
65 B Gata H Kei Chap 107: 12/09/2016 13
66 B Gata H Kei Chap 106: 12/09/2016 16
67 B Gata H Kei Chap 105.2: 12/09/2016 9
68 B Gata H Kei Chap 105.1: 12/09/2016 10
69 B Gata H Kei Chap 105: 12/09/2016 20
70 B Gata H Kei Chap 104: 12/09/2016 15
71 B Gata H Kei Chap 103: 12/09/2016 12
72 B Gata H Kei Chap 102: 12/09/2016 21
73 B Gata H Kei Chap 101: 12/09/2016 17
74 B Gata H Kei Chap 100: 12/09/2016 17
75 B Gata H Kei Chap 99: 12/09/2016 17
76 B Gata H Kei Chap 98: 12/09/2016 15
77 B Gata H Kei Chap 97: 12/09/2016 14
78 B Gata H Kei Chap 96: 12/09/2016 23
79 B Gata H Kei Chap 95: 12/09/2016 11
80 B Gata H Kei Chap 94: 12/09/2016 13
81 B Gata H Kei Chap 93: 12/09/2016 17
82 B Gata H Kei Chap 92: 12/09/2016 10
83 B Gata H Kei Chap 91: 12/09/2016 14
84 B Gata H Kei Chap 90: 12/09/2016 19
85 B Gata H Kei Chap 89: 12/09/2016 16
86 B Gata H Kei Chap 88: 12/09/2016 16
87 B Gata H Kei Chap 87: 12/09/2016 23
88 B Gata H Kei Chap 86: 12/09/2016 17
89 B Gata H Kei Chap 85: 12/09/2016 11
90 B Gata H Kei Chap 84: 12/09/2016 20
91 B Gata H Kei Chap 83: 12/09/2016 13
92 B Gata H Kei Chap 82: 12/09/2016 23
93 B Gata H Kei Chap 81: 12/09/2016 15
94 B Gata H Kei Chap 80: 12/09/2016 15
95 B Gata H Kei Chap 79: 12/09/2016 19
96 B Gata H Kei Chap 78: 12/09/2016 20
97 B Gata H Kei Chap 77: 12/09/2016 17
98 B Gata H Kei Chap 76: 12/09/2016 14
99 B Gata H Kei Chap 75: 12/09/2016 10
100 B Gata H Kei Chap 74: 12/09/2016 17
101 B Gata H Kei Chap 73: 12/09/2016 23
102 B Gata H Kei Chap 72: 12/09/2016 16
103 B Gata H Kei Chap 71: 12/09/2016 12
104 B Gata H Kei Chap 70: 12/09/2016 16
105 B Gata H Kei Chap 69: 12/09/2016 19
106 B Gata H Kei Chap 68: 12/09/2016 12
107 B Gata H Kei Chap 67: 12/09/2016 11
108 B Gata H Kei Chap 66: 12/09/2016 12
109 B Gata H Kei Chap 65: 12/09/2016 19
110 B Gata H Kei Chap 64: 12/09/2016 13
111 B Gata H Kei Chap 63: 12/09/2016 14
112 B Gata H Kei Chap 62: 12/09/2016 17
113 B Gata H Kei Chap 61: 12/09/2016 13
114 B Gata H Kei Chap 60: 12/09/2016 17
115 B Gata H Kei Chap 59: 12/09/2016 12
116 B Gata H Kei Chap 58: 12/09/2016 14
117 B Gata H Kei Chap 57: 12/09/2016 14
118 B Gata H Kei Chap 56: 12/09/2016 12
119 B Gata H Kei Chap 55: 12/09/2016 15
120 B Gata H Kei Chap 54: 12/09/2016 15
121 B Gata H Kei Chap 53: 12/09/2016 14
122 B Gata H Kei Chap 52: 12/09/2016 11
123 B Gata H Kei Chap 51: 12/09/2016 15
124 B Gata H Kei Chap 50: 12/09/2016 16
125 B Gata H Kei Chap 49: 12/09/2016 13
126 B Gata H Kei Chap 48: 12/09/2016 11
127 B Gata H Kei Chap 47: 12/09/2016 11
128 B Gata H Kei Chap 46: 12/09/2016 12
129 B Gata H Kei Chap 45: 12/09/2016 18
130 B Gata H Kei Chap 44: 12/09/2016 15
131 B Gata H Kei Chap 43: 12/09/2016 15
132 B Gata H Kei Chap 42: 12/09/2016 19
133 B Gata H Kei Chap 41: 12/09/2016 12
134 B Gata H Kei Chap 40: 12/09/2016 25
135 B Gata H Kei Chap 39: 12/09/2016 17
136 B Gata H Kei Chap 38: 12/09/2016 12
137 B Gata H Kei Chap 37: 12/09/2016 18
138 B Gata H Kei Chap 36: 12/09/2016 13
139 B Gata H Kei Chap 35: 12/09/2016 13
140 B Gata H Kei Chap 34: 12/09/2016 12
141 B Gata H Kei Chap 33: 12/09/2016 12
142 B Gata H Kei Chap 32: 12/09/2016 10
143 B Gata H Kei Chap 31: 12/09/2016 11
144 B Gata H Kei Chap 30: 12/09/2016 13
145 B Gata H Kei Chap 29: 12/09/2016 14
146 B Gata H Kei Chap 28: 12/09/2016 12
147 B Gata H Kei Chap 27: 12/09/2016 17
148 B Gata H Kei Chap 26: 12/09/2016 17
149 B Gata H Kei Chap 25: 12/09/2016 15
150 B Gata H Kei Chap 24: 12/09/2016 12
151 B Gata H Kei Chap 23: 12/09/2016 17
152 B Gata H Kei Chap 22: 12/09/2016 10
153 B Gata H Kei Chap 21: 12/09/2016 15
154 B Gata H Kei Chap 20: 12/09/2016 15
155 B Gata H Kei Chap 19: 12/09/2016 13
156 B Gata H Kei Chap 18: 12/09/2016 10
157 B Gata H Kei Chap 17: 12/09/2016 16
158 B Gata H Kei Chap 16: 12/09/2016 19
159 B Gata H Kei Chap 15: 12/09/2016 14
160 B Gata H Kei Chap 14: 12/09/2016 14
161 B Gata H Kei Chap 13: 12/09/2016 22
162 B Gata H Kei Chap 12: 12/09/2016 15
163 B Gata H Kei Chap 11: 12/09/2016 9
164 B Gata H Kei Chap 10: 12/09/2016 14
165 B Gata H Kei Chap 9: 12/09/2016 15
166 B Gata H Kei Chap 8: 12/09/2016 17
167 B Gata H Kei Chap 7: 12/09/2016 15
168 B Gata H Kei Chap 6: 12/09/2016 16
169 B Gata H Kei Chap 5: 12/09/2016 16
170 B Gata H Kei Chap 4: 12/09/2016 14
171 B Gata H Kei Chap 3: 12/09/2016 15
172 B Gata H Kei Chap 2: 12/09/2016 18
173 B Gata H Kei Chap 1: 12/09/2016 27
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing