Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

B Gata H Kei

B Gata H Kei

Tác giả:

Thể loại: Anime , Comedy , Ecchi , Romance , School Life , Seinen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 171

Nguồn: , , ,

Lượt xem: 3517

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện B Gata H Kei

Yamada vừa bước vào cao trung, mục tiêu của cô là tìm được 100 người bạn tình, trong một lần shoping, cô ngã vào một chàng trai có khuôn mặt ngay thơ, ngay lập tức cô quyết định chàng trai đó sẽ là người đầu tiên của mình.

B Gata H Kei - TruyenTranhTop.Net

Tuy nhiên sau nhiều lần " hiếp " chàng trai đó bất thành cô vẫn mang hai chữ "gái tân" đến khi nào còn chưa biết được.


Bình luận Facebook

Danh sách chương B Gata H Kei

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 B Gata H Kei Chap 171: 12/09/2016 33
2 B Gata H Kei Chap 170: 12/09/2016 32
3 B Gata H Kei Chap 169: 12/09/2016 22
4 B Gata H Kei Chap 168: 12/09/2016 15
5 B Gata H Kei Chap 167: 12/09/2016 18
6 B Gata H Kei Chap 166: 12/09/2016 24
7 B Gata H Kei Chap 165: 12/09/2016 17
8 B Gata H Kei Chap 164: 12/09/2016 20
9 B Gata H Kei Chap 163: 12/09/2016 27
10 B Gata H Kei Chap 162: 12/09/2016 28
11 B Gata H Kei Chap 161: 12/09/2016 28
12 B Gata H Kei Chap 160: 12/09/2016 15
13 B Gata H Kei Chap 159: 12/09/2016 27
14 B Gata H Kei Chap 158: 12/09/2016 16
15 B Gata H Kei Chap 157: 12/09/2016 17
16 B Gata H Kei Chap 156: 12/09/2016 21
17 B Gata H Kei Chap 155: 12/09/2016 19
18 B Gata H Kei Chap 154: 12/09/2016 19
19 B Gata H Kei Chap 153: 12/09/2016 13
20 B Gata H Kei Chap 152: 12/09/2016 16
21 B Gata H Kei Chap 151: 12/09/2016 17
22 B Gata H Kei Chap 150: 12/09/2016 22
23 B Gata H Kei Chap 149: 12/09/2016 16
24 B Gata H Kei Chap 148: 12/09/2016 25
25 B Gata H Kei Chap 147: 12/09/2016 15
26 B Gata H Kei Chap 146: 12/09/2016 18
27 B Gata H Kei Chap 145: 12/09/2016 13
28 B Gata H Kei Chap 144: 12/09/2016 23
29 B Gata H Kei Chap 143: 12/09/2016 14
30 B Gata H Kei Chap 142: 12/09/2016 17
31 B Gata H Kei Chap 141.1: 12/09/2016 16
32 B Gata H Kei Chap 141: 12/09/2016 12
33 B Gata H Kei Chap 140: 12/09/2016 14
34 B Gata H Kei Chap 139: 12/09/2016 18
35 B Gata H Kei Chap 138: 12/09/2016 17
36 B Gata H Kei Chap 137: 12/09/2016 17
37 B Gata H Kei Chap 136: 12/09/2016 17
38 B Gata H Kei Chap 135: 12/09/2016 15
39 B Gata H Kei Chap 134: 12/09/2016 11
40 B Gata H Kei Chap 133: 12/09/2016 17
41 B Gata H Kei Chap 132: 12/09/2016 21
42 B Gata H Kei Chap 131: 12/09/2016 14
43 B Gata H Kei Chap 130: 12/09/2016 24
44 B Gata H Kei Chap 128: 12/09/2016 12
45 B Gata H Kei Chap 127: 12/09/2016 19
46 B Gata H Kei Chap 126: 12/09/2016 19
47 B Gata H Kei Chap 125: 12/09/2016 17
48 B Gata H Kei Chap 124: 12/09/2016 27
49 B Gata H Kei Chap 123: 12/09/2016 19
50 B Gata H Kei Chap 122: 12/09/2016 18
51 B Gata H Kei Chap 121: 12/09/2016 14
52 B Gata H Kei Chap 120: 12/09/2016 13
53 B Gata H Kei Chap 119: 12/09/2016 20
54 B Gata H Kei Chap 118: 12/09/2016 21
55 B Gata H Kei Chap 117: 12/09/2016 21
56 B Gata H Kei Chap 116: 12/09/2016 24
57 B Gata H Kei Chap 115: 12/09/2016 15
58 B Gata H Kei Chap 114: 12/09/2016 20
59 B Gata H Kei Chap 113: 12/09/2016 13
60 B Gata H Kei Chap 112: 12/09/2016 10
61 B Gata H Kei Chap 111: 12/09/2016 21
62 B Gata H Kei Chap 110: 12/09/2016 16
63 B Gata H Kei Chap 109: 12/09/2016 30
64 B Gata H Kei Chap 108: 12/09/2016 21
65 B Gata H Kei Chap 107: 12/09/2016 17
66 B Gata H Kei Chap 106: 12/09/2016 19
67 B Gata H Kei Chap 105.2: 12/09/2016 12
68 B Gata H Kei Chap 105.1: 12/09/2016 15
69 B Gata H Kei Chap 105: 12/09/2016 25
70 B Gata H Kei Chap 104: 12/09/2016 18
71 B Gata H Kei Chap 103: 12/09/2016 15
72 B Gata H Kei Chap 102: 12/09/2016 28
73 B Gata H Kei Chap 101: 12/09/2016 24
74 B Gata H Kei Chap 100: 12/09/2016 23
75 B Gata H Kei Chap 99: 12/09/2016 21
76 B Gata H Kei Chap 98: 12/09/2016 22
77 B Gata H Kei Chap 97: 12/09/2016 18
78 B Gata H Kei Chap 96: 12/09/2016 26
79 B Gata H Kei Chap 95: 12/09/2016 17
80 B Gata H Kei Chap 94: 12/09/2016 21
81 B Gata H Kei Chap 93: 12/09/2016 22
82 B Gata H Kei Chap 92: 12/09/2016 13
83 B Gata H Kei Chap 91: 12/09/2016 19
84 B Gata H Kei Chap 90: 12/09/2016 25
85 B Gata H Kei Chap 89: 12/09/2016 18
86 B Gata H Kei Chap 88: 12/09/2016 20
87 B Gata H Kei Chap 87: 12/09/2016 30
88 B Gata H Kei Chap 86: 12/09/2016 23
89 B Gata H Kei Chap 85: 12/09/2016 16
90 B Gata H Kei Chap 84: 12/09/2016 26
91 B Gata H Kei Chap 83: 12/09/2016 19
92 B Gata H Kei Chap 82: 12/09/2016 25
93 B Gata H Kei Chap 81: 12/09/2016 19
94 B Gata H Kei Chap 80: 12/09/2016 20
95 B Gata H Kei Chap 79: 12/09/2016 24
96 B Gata H Kei Chap 78: 12/09/2016 25
97 B Gata H Kei Chap 77: 12/09/2016 22
98 B Gata H Kei Chap 76: 12/09/2016 18
99 B Gata H Kei Chap 75: 12/09/2016 15
100 B Gata H Kei Chap 74: 12/09/2016 22
101 B Gata H Kei Chap 73: 12/09/2016 27
102 B Gata H Kei Chap 72: 12/09/2016 20
103 B Gata H Kei Chap 71: 12/09/2016 15
104 B Gata H Kei Chap 70: 12/09/2016 19
105 B Gata H Kei Chap 69: 12/09/2016 21
106 B Gata H Kei Chap 68: 12/09/2016 16
107 B Gata H Kei Chap 67: 12/09/2016 13
108 B Gata H Kei Chap 66: 12/09/2016 17
109 B Gata H Kei Chap 65: 12/09/2016 25
110 B Gata H Kei Chap 64: 12/09/2016 17
111 B Gata H Kei Chap 63: 12/09/2016 21
112 B Gata H Kei Chap 62: 12/09/2016 19
113 B Gata H Kei Chap 61: 12/09/2016 16
114 B Gata H Kei Chap 60: 12/09/2016 18
115 B Gata H Kei Chap 59: 12/09/2016 16
116 B Gata H Kei Chap 58: 12/09/2016 18
117 B Gata H Kei Chap 57: 12/09/2016 18
118 B Gata H Kei Chap 56: 12/09/2016 16
119 B Gata H Kei Chap 55: 12/09/2016 17
120 B Gata H Kei Chap 54: 12/09/2016 18
121 B Gata H Kei Chap 53: 12/09/2016 17
122 B Gata H Kei Chap 52: 12/09/2016 15
123 B Gata H Kei Chap 51: 12/09/2016 19
124 B Gata H Kei Chap 50: 12/09/2016 18
125 B Gata H Kei Chap 49: 12/09/2016 18
126 B Gata H Kei Chap 48: 12/09/2016 17
127 B Gata H Kei Chap 47: 12/09/2016 15
128 B Gata H Kei Chap 46: 12/09/2016 17
129 B Gata H Kei Chap 45: 12/09/2016 20
130 B Gata H Kei Chap 44: 12/09/2016 19
131 B Gata H Kei Chap 43: 12/09/2016 20
132 B Gata H Kei Chap 42: 12/09/2016 23
133 B Gata H Kei Chap 41: 12/09/2016 16
134 B Gata H Kei Chap 40: 12/09/2016 31
135 B Gata H Kei Chap 39: 12/09/2016 20
136 B Gata H Kei Chap 38: 12/09/2016 15
137 B Gata H Kei Chap 37: 12/09/2016 22
138 B Gata H Kei Chap 36: 12/09/2016 17
139 B Gata H Kei Chap 35: 12/09/2016 15
140 B Gata H Kei Chap 34: 12/09/2016 14
141 B Gata H Kei Chap 33: 12/09/2016 15
142 B Gata H Kei Chap 32: 12/09/2016 16
143 B Gata H Kei Chap 31: 12/09/2016 15
144 B Gata H Kei Chap 30: 12/09/2016 20
145 B Gata H Kei Chap 29: 12/09/2016 23
146 B Gata H Kei Chap 28: 12/09/2016 14
147 B Gata H Kei Chap 27: 12/09/2016 20
148 B Gata H Kei Chap 26: 12/09/2016 20
149 B Gata H Kei Chap 25: 12/09/2016 17
150 B Gata H Kei Chap 24: 12/09/2016 14
151 B Gata H Kei Chap 23: 12/09/2016 22
152 B Gata H Kei Chap 22: 12/09/2016 13
153 B Gata H Kei Chap 21: 12/09/2016 22
154 B Gata H Kei Chap 20: 12/09/2016 20
155 B Gata H Kei Chap 19: 12/09/2016 15
156 B Gata H Kei Chap 18: 12/09/2016 16
157 B Gata H Kei Chap 17: 12/09/2016 20
158 B Gata H Kei Chap 16: 12/09/2016 22
159 B Gata H Kei Chap 15: 12/09/2016 20
160 B Gata H Kei Chap 14: 12/09/2016 24
161 B Gata H Kei Chap 13: 12/09/2016 25
162 B Gata H Kei Chap 12: 12/09/2016 20
163 B Gata H Kei Chap 11: 12/09/2016 15
164 B Gata H Kei Chap 10: 12/09/2016 20
165 B Gata H Kei Chap 9: 12/09/2016 22
166 B Gata H Kei Chap 8: 12/09/2016 24
167 B Gata H Kei Chap 7: 12/09/2016 22
168 B Gata H Kei Chap 6: 12/09/2016 20
169 B Gata H Kei Chap 5: 12/09/2016 20
170 B Gata H Kei Chap 4: 12/09/2016 19
171 B Gata H Kei Chap 3: 12/09/2016 21
172 B Gata H Kei Chap 2: 12/09/2016 24
173 B Gata H Kei Chap 1: 12/09/2016 42
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing