Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Aries

Aries

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , Shoujo , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 165

Nguồn:

Lượt xem: 1290

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Aries

Từ thuở xa xưa vào thời đại của các vị thần có 1 câu chuyện kể rằng chúa tể âm phủ Hades, em của vị thần tối cao Zeus đem lòng yêu nàng Persephone, con gái của nữ thần Demeter nên đã bắt nàng xuống âm phủ làm vợ. Thế nhưng đằng sau sự thật có đúng như vậy? Và thật sự chuyện gì đã xảy ra?
P/s:Nhớ comment ủng hộ mình nha!

Aries - TruyenTranhTop.Net
Bình luận
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh anime lãng mạn

Danh sách chương Aries

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Aries Chap 165: 12/09/2016 7
2 Aries Chap 164: 12/09/2016 6
3 Aries Chap 163: 12/09/2016 6
4 Aries Chap 162: 12/09/2016 6
5 Aries Chap 161: 12/09/2016 6
6 Aries Chap 160: 12/09/2016 6
7 Aries Chap 159: 12/09/2016 8
8 Aries Chap 158: 12/09/2016 6
9 Aries Chap 157: 12/09/2016 10
10 Aries Chap 156: 12/09/2016 6
11 Aries Chap 155: 12/09/2016 6
12 Aries Chap 154: 12/09/2016 6
13 Aries Chap 153: 12/09/2016 6
14 Aries Chap 152: 12/09/2016 6
15 Aries Chap 151: 12/09/2016 6
16 Aries Chap 150: 12/09/2016 6
17 Aries Chap 149: 12/09/2016 7
18 Aries Chap 148: 12/09/2016 6
19 Aries Chap 147: 12/09/2016 6
20 Aries Chap 146: 12/09/2016 6
21 Aries Chap 145: 12/09/2016 7
22 Aries Chap 144: 12/09/2016 6
23 Aries Chap 143: 12/09/2016 7
24 Aries Chap 142: 12/09/2016 6
25 Aries Chap 141: 12/09/2016 7
26 Aries Chap 140: 12/09/2016 6
27 Aries Chap 139: 12/09/2016 6
28 Aries Chap 138: 12/09/2016 6
29 Aries Chap 137: 12/09/2016 6
30 Aries Chap 136: 12/09/2016 6
31 Aries Chap 135: 12/09/2016 6
32 Aries Chap 134: 12/09/2016 6
33 Aries Chap 133: 12/09/2016 7
34 Aries Chap 132: 12/09/2016 7
35 Aries Chap 131: 12/09/2016 7
36 Aries Chap 130: 12/09/2016 6
37 Aries Chap 129: 12/09/2016 6
38 Aries Chap 128: 12/09/2016 6
39 Aries Chap 127: 12/09/2016 6
40 Aries Chap 126: 12/09/2016 6
41 Aries Chap 125: 12/09/2016 6
42 Aries Chap 124: 12/09/2016 6
43 Aries Chap 123: 12/09/2016 6
44 Aries Chap 122: 12/09/2016 6
45 Aries Chap 121: 12/09/2016 6
46 Aries Chap 120: 12/09/2016 6
47 Aries Chap 119: 12/09/2016 6
48 Aries Chap 118: 12/09/2016 6
49 Aries Chap 117: 12/09/2016 6
50 Aries Chap 116: 12/09/2016 6
51 Aries Chap 115: 12/09/2016 7
52 Aries Chap 114: 12/09/2016 6
53 Aries Chap 113: 12/09/2016 6
54 Aries Chap 112: 12/09/2016 6
55 Aries Chap 111: 12/09/2016 6
56 Aries Chap 110: 12/09/2016 6
57 Aries Chap 109: 12/09/2016 6
58 Aries Chap 108: 12/09/2016 7
59 Aries Chap 107: 12/09/2016 6
60 Aries Chap 106: 12/09/2016 6
61 Aries Chap 105: 12/09/2016 6
62 Aries Chap 104: 12/09/2016 6
63 Aries Chap 103: 12/09/2016 6
64 Aries Chap 102: 12/09/2016 6
65 Aries Chap 101: 12/09/2016 6
66 Aries Chap 100: 12/09/2016 6
67 Aries Chap 99: 12/09/2016 6
68 Aries Chap 98: 12/09/2016 6
69 Aries Chap 97: 12/09/2016 7
70 Aries Chap 96: 12/09/2016 6
71 Aries Chap 95: 12/09/2016 6
72 Aries Chap 94: 12/09/2016 6
73 Aries Chap 93: 12/09/2016 6
74 Aries Chap 92: 12/09/2016 7
75 Aries Chap 91: 12/09/2016 6
76 Aries Chap 90: 12/09/2016 6
77 Aries Chap 89: 12/09/2016 6
78 Aries Chap 88: 12/09/2016 6
79 Aries Chap 87: 12/09/2016 6
80 Aries Chap 86: 12/09/2016 5
81 Aries Chap 85: 12/09/2016 6
82 Aries Chap 84: 12/09/2016 6
83 Aries Chap 83: 12/09/2016 6
84 Aries Chap 82: 12/09/2016 6
85 Aries Chap 81: 12/09/2016 7
86 Aries Chap 80: 12/09/2016 6
87 Aries Chap 79: 12/09/2016 6
88 Aries Chap 78: 12/09/2016 6
89 Aries Chap 77: 12/09/2016 6
90 Aries Chap 76: 12/09/2016 6
91 Aries Chap 75: 12/09/2016 6
92 Aries Chap 74: 12/09/2016 7
93 Aries Chap 73: 12/09/2016 6
94 Aries Chap 72: 12/09/2016 6
95 Aries Chap 71: 12/09/2016 6
96 Aries Chap 70: 12/09/2016 6
97 Aries Chap 69: 12/09/2016 6
98 Aries Chap 68: 12/09/2016 7
99 Aries Chap 67: 12/09/2016 6
100 Aries Chap 66: 12/09/2016 7
101 Aries Chap 65: 12/09/2016 6
102 Aries Chap 64: 12/09/2016 6
103 Aries Chap 63: 12/09/2016 6
104 Aries Chap 62: 12/09/2016 6
105 Aries Chap 61: 12/09/2016 6
106 Aries Chap 60: 12/09/2016 6
107 Aries Chap 59: 12/09/2016 6
108 Aries Chap 58: 12/09/2016 6
109 Aries Chap 57: 12/09/2016 6
110 Aries Chap 56: 12/09/2016 6
111 Aries Chap 55: 12/09/2016 6
112 Aries Chap 54: 12/09/2016 6
113 Aries Chap 53: 12/09/2016 6
114 Aries Chap 52: 12/09/2016 6
115 Aries Chap 51: 12/09/2016 6
116 Aries Chap 50: 12/09/2016 7
117 Aries Chap 49: 12/09/2016 7
118 Aries Chap 48: 12/09/2016 6
119 Aries Chap 47: 12/09/2016 7
120 Aries Chap 46: 12/09/2016 7
121 Aries Chap 45: 12/09/2016 7
122 Aries Chap 44: 12/09/2016 7
123 Aries Chap 43: 12/09/2016 7
124 Aries Chap 42: 12/09/2016 7
125 Aries Chap 41: 12/09/2016 7
126 Aries Chap 40: 12/09/2016 7
127 Aries Chap 39: 12/09/2016 7
128 Aries Chap 38: 12/09/2016 7
129 Aries Chap 37: 12/09/2016 7
130 Aries Chap 36: 12/09/2016 7
131 Aries Chap 35: 12/09/2016 7
132 Aries Chap 34: 12/09/2016 7
133 Aries Chap 33: 12/09/2016 7
134 Aries Chap 32: 12/09/2016 7
135 Aries Chap 31: 12/09/2016 7
136 Aries Chap 30: 12/09/2016 7
137 Aries Chap 29: 12/09/2016 7
138 Aries Chap 28: 12/09/2016 7
139 Aries Chap 27: 12/09/2016 7
140 Aries Chap 26: 12/09/2016 7
141 Aries Chap 25: 12/09/2016 7
142 Aries Chap 24: 12/09/2016 7
143 Aries Chap 23: 12/09/2016 7
144 Aries Chap 22: 12/09/2016 8
145 Aries Chap 21: 12/09/2016 7
146 Aries Chap 20: 12/09/2016 7
147 Aries Chap 19: 12/09/2016 7
148 Aries Chap 18: 12/09/2016 8
149 Aries Chap 17: 12/09/2016 9
150 Aries Chap 16: 12/09/2016 9
151 Aries Chap 15: 12/09/2016 8
152 Aries Chap 14: 12/09/2016 8
153 Aries Chap 13: 12/09/2016 9
154 Aries Chap 12: 12/09/2016 9
155 Aries Chap 11: 12/09/2016 10
156 Aries Chap 10: 12/09/2016 10
157 Aries Chap 9: 12/09/2016 12
158 Aries Chap 8.2: 12/09/2016 9
159 Aries Chap 8.1: 12/09/2016 9
160 Aries Chap 7.2: 12/09/2016 8
161 Aries Chap 7.1: 12/09/2016 7
162 Aries Chap 6.2: 12/09/2016 8
163 Aries Chap 6.1: 12/09/2016 8
164 Aries Chap 5.2: 12/09/2016 9
165 Aries Chap 5.1: 12/09/2016 9
166 Aries Chap 4.2: 12/09/2016 9
167 Aries Chap 4.1: 12/09/2016 11
168 Aries Chap 3: 12/09/2016 12
169 Aries Chap 2: 12/09/2016 20
170 Aries Chap 1: 12/09/2016 35
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan